Menü

Esen Yayınları Çözümleri
Üç Dört Beş Kitapları
YGS Matematik
LYS Matematik
GEOMETRİ
9. SINIF
10. SINIF
11. SINIF
12. SINIF
EĞLENCELİ MATEMATİK
MATEMATİK-GEOMETRİ SUNULARI
OLİMPİYAT KÖŞESİ
FOTOĞRAF GALERİSİ
DOĞADAKİ MATEMATİK VE GEOMETRİ
ÖSS, YGS, LYS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ
Dökümanlar
LYS _ LGS Bilgiler
ÖZEL SORULAR
MATEMATİK PROGRAMLARI
YAZILILAR
ÇIKMIŞ SORULAR
Üç Dört Beş Kitapları
Karekök Çüzümleri
Eksen Yayıncılık Matematik Çözümleri
Üçrenk Çözümleri
Acil Matematik Çözümleri
Supara Yayınları
Endemik Yayınları
Bilgi Sarmal Yayınları
__________________________
Atatürk ve Matematik e-Posta

________________________________________

 

ATATÜRK KİMDİR ?

Atatürk`ün dünyada `başöğretmen' sıfatlı tek lider olduğunu, Bir geometri kitabı yazdığını, Üçgen, açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin (Türkçe) isim babasının bizzat Mustafa Kemal olduğunu.

Norveççe`de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim olduğunu.

''Atatürk'' çiçeği'nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Landın`in koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada bu isimle üretilip satıldığını.

Yunan başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet bayramında Atina'daki Türk büyükelçiliğine giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu.

''Mimber'' adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı yayımlanan gazetede ilk defa sansür kelimesi geçtiğini.

Kurtuluş Savaşında rütbe alan bir çok kadın askerlerimizin olduğunu, Dünya tarihine geçen tek bir üsteğmenimizin olduğunu, Üstteğmen Kara Fatma'nın 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin reiseliğine bizzat Atatürk tarafından atanmış olduğunu.

Bir röportajda "Birleşmiş Milletlere üye olmayı düşünüyor musunuz?" diye sorulduğunda "Şartlarımızı koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için, davet gelirse düşünürüz" dediğini ve bunun üzerine BM yasasının değiştirildiğini ve üyeliğe davet edilen ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu.

1938'de, General McArthur'un en zor, en problemli, en buhranlındöneminde, danışman, senatör ve bakanlarından oluşan yüz yirmiden fazla kişiye; "Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim" dediğini.

1938'de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiirde; "Allah bir ülkeye yardım etmek isterse onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir" denildiğini.

1996'da Haiti Cumhurbaşkanının vasiyetinde, mezar taşına yazılmasını istediği metinde; "Bütün ömrüm boyunca Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamış ve uygulamış olmaktan dolayı mutlu öldüm" yazdığını.

2000'de ABD Başkanı'nın milenyum mesajında; ''Milenyumun hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir" denildiğini.

2005'de Amerika'nın en ünlü ekonomistlerinden birisi olan Mr. Johns`un önerisinin "Türkiye ekonomiyle savaşta bir tek Atatürk'ü örnek alsın yeter" olduğunu. 

BİLİYOR MUYDUNUZ !

 

Atatürk'ün Türkiye Öğretmenler Birliği Kongresi Üyeleri Onur

Hanımlar, Beyler!
Seçkin topluluğunuzun içinde bulunmaktan dolayı sevincim sonsuzdur. Türkiye Öğretmen Birliği'nin Ankara'da yaptığı ilk toplantısını çok büyük bir sevinçle karşıladım. Ülkemizin sizler gibi değerli Öğretmen bay ve bayanlarının burada toplanması, Cumhuriyetimiz için verimli sonuçlar doğuracaktır.

Baylar, bayanlar!
Türkiye Öğretmenler Birliği'nin tüm ülkede örgütlenmesini, Konya'yı olduğu gibi Van'ı da Hakkari'yi de örgütü içine alması ve her köyde üyesi bulunmasını büyük bir ilgiyle bekleyeceğim.

Öğretmenler!
Yeni Nesli, Cumhuriyetin özverili Öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, yeteneğiniz ve özverinizle orantılı olacaktır.

Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen, güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesil nitelik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Seçkin görevinizin yerine getirilmesi için yüksek çabalarla kendinizi bu işe vereceğinize inanıyorum.

Arkadaşlar,
Ben milli eğitimimiz ve öğretmenimiz konusundaki, görüşlerimi değişik zamanlarda değişik vesilelerle söyledim. Fakat bu görüşlerimi bir cümleyle tekrar etmeyi yararsız görmüyorum.

Öğretmenler,
Çocuklarımızın bütün öğrenim derecelerindeki eğitim öğretimlerinin uygulamalı olması önemlidir. Memleket çocukları, her öğrenim derecesinde ekonomik hayatta geçerli, etkili ve başarılı olacak biçimde donatılmalıdır. Milli ahlakımız, uygar ilkelerle, özgür fikirlerle beslenmeli, desteklenmelidir. Bu çok önemlidir. Özellikle dikkatinizi çekeri, tehdit esasına dayanan ahlak, bir erdem olmadığı gibi güvene de layık değildir. Efendiler, bu görüşüme katıldığınızdan şüphem yoktur. Genel eğitim ve öğretim programımız da bu esasları içermektedir.

Fakat biliyorsunuz ki, görüşlerin, programların kesin ve açık olması çok önemlidir. Bunun yanında verimli olmaları, sonuç verebilmeleri, onların becerikli, anlayışlı ve özverili öğretmenlerimiz tarafından okullarımızda çok büyük dikkat ve çabayla uygulanmalarına bağlıdır. İşte, özellikle sizden rica edeceğim nokta budur.

Arkadaşlar!
Yeni Türkiye'nin birkaç yıla sığdırdığı askeri, idari, inkılaplar çok büyük, çok önemlidir. Bu inkılaplar sizin, muhterem öğretmenler sizin, toplumsal ve düşünce inkılabındaki başarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman aklınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesiller ister.

Atatürk İçin Ne Dediler...

''Unutulmaz Atatürk'ün büyük hatırası Türk ulusu kadar ebedidir.''

Mareşal Fevzi Çakmak

''Atatürk, seni sevmek, tebcil etmek, her Türk vatanseverinin millî ödevi ve namus borcudur.''

Celâl Bayar

''... Atamız öldü! Bu ölümle yalnız büyük bir millet, şanlı bir millet, oğlunu kaybetmedi; tarih en yiğit kahramanını, insaniyet en yüce dehasını kaybetti.''

Orhan Seyfi Orhon

''... Bugün ona ağlayıp yanmak için bir tek kalbiz; yarın onun eserini ve davasını müdafaa etmek için bir tek irade gibi kaynaşacağız.''

Falih Rıfkı Atay

''Atatürk, istiklâl hissini taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür.''

Alman Basını

''Dünya, bir harp ve sulh kahramanı Büyük Adam'ın ölümü ile fakir düşmüştür.''

Macar Basını

''Atatürk'ün, birçok insanların başarmaya maddeten muktedir olmadıkları işleri başarmakta gösterdiği azim ve cesarete ve ortaya koyduğu esere bütün Amerika hayrandır.''

Amerikan Basını

''Atatürk, olağanüstü bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi. Atatürk olmasa idi, yeni Türkiye var olmazdı.''

Finlandiya Basını

''Atatürk adı kadar, çağdaş hiçbir isim büyük saygı telkin edememişti.''

İngiliz Basını

''Atatürk, şecaat ve kabiliyetin en büyük sembolüydü. O, yirminci yüzyılın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.''

Danimarka Basını

''Atatürk, en elverişli anları bulup seçmekte eşsizdi. Bu anlarda evrimci değil daima inkılâpçı olmuştur. Görenleri hayretten hayrete düşüren bu kadar büyük eserleri başarmak ancak onunki gibi bir dehaya vergidir.''

''O, gerektiği yerde amansızca yıkıp atmış. Fakat aynı şekilde, soğukkanlılıkla yapmasını ve yaratmasını da bilmiştir.''

Alman Yazarı Dr. Reinhard Hüber

Tarihte Mustafa Kemal gibi, yurdunu kurtaran, daha doğrusu dirilten büyük insanlar vardır. Böyle korkunç bir serüvene atılmak bile, çoğu zaman kişinin ölümsüzlüğe ulaşması için yeter. Vercingetori bunun en güzel örneğidir. Galyalı kahraman gibi Türk kahramanı, tam herşeyin bitti sanıldığı anda ortaya çıktı. Böylece, bütün meseleler masanın üstüne kondu. Ben de Sevres'ten sonra TÜRKİYE'nin öldüğünü sanmıştım. Ama TÜRKİYE yaşıyor; hem, Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki, bir Lloyd George'un bütün çabaları, bütün imkânları, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor... Kişi, bir ölünün, tıpkı Lazare gibi tabutunun kapağını atıp yürüdüğünü görseydi bundan daha çok şaşmazdı doğrusu.

Fransız Yazarı Claude Farrere

Mustafa Kemal, beslediği umutları, giriştiği işleri bir yaygara konusu yapmaksızın çalışmıştır. Bu nedenledir ki, bu göz kamaştıran eserin büyüklüğü gereği gibi bilinmemektedir.

Öbür yandan bu eser; İngiliz, Fransız, Rus devrimlerinin başarılarından bambaşkadır. Örneğin, hiçbiri dil, yazı gibi konulara el atmamıştır.

Ne Cramwel, ne Robespierre, ne Lenin, ne de ondan sonra gelenler, çekip çevirdikleri ulusların bilim felsefesini, düşünme metodlarını, kısacası bütün bir alın yazısını değiştirme yükünü omuzlarına alamamışlardır.

Fransız Akademisi Üyesi George Duhamel

ATATÜRK ihtilâlinin getirdiği en büyük yenilik, yönetimde, toplumda ve kültürde Avrupa yaşama yolunun kabul ve uygulanması olmuştur.

Hiç şüphe yoktur ki, Batılılaşma ihtilâli Türk ulusal hayatının geniş ve önemli alanlarından artık geri dönülmeyecek bir tarzda gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Prof, Bernard Lewis

O, kalben o derece imanlı bir barışseverdir ki, geçmişin bütün düşmanlıklarına son verip bütün komşularıyla dost olmuştur. Böylece komşuları da yurdu kadar onun çabalarından yararlanmıştır.

Amerikan Eski Elçisi Charles H. Sherril

Ölümüyle, dünya büyük bir dâhi önderini, Türk milleti en seçkin ve kahraman evlâdını, insanlık da, ileri görüşlü ve korkusuz bir savaşçısını kaybetmiştir.

A.B.D'li General Mc Arthur

Eserleri

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün en büyük eseridir. Sağlam temeller üzerine kurduğu bağımsız, modern ve çağdaş Türkiye Devleti'nin temellerini de çeşitli sözleriyle ve yazılarıyla tespit ve tarif etmiştir. ''Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık'' ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri olmuştur.

Atatürk, Meşrutiyet'in ilanından sonra bütün ilgisini askeri çalışmalar üzerinde toplamıştır. Subayların yeni esaslara göre mesleki bilgilerini artırmak düşüncesiyle, 1908-1918 yılları arasında askerlik tekniği ve sanatına dair yazdığı üç ve tercüme ettiği iki eseri yayımlanmıştır.

''Nutuk'' Atatürk'ün en önemli eserlerinden biridir. Nutuk, Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İkinci Büyük Kongresi'nde 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında okunmuş bir metindir.

Mustafa Kemal Atatürk, belgelere dayanarak yazdığı Nutuk'u aralıklı olarak altı gün içinde 36 saat 31 dakikada okumuştur. Nutuk'ta Milli Mücadele ve 1927 yılına kadar gerçekleşen Türk inkılap hareketlerine yer verilmiştir. ''1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım...'' diye başlayan bu eserde Atatürk, Milli Mücadele'nin bütün gelişmelerini, Türk inkılap hareketlerini anlatmış, yer yer görüş ve düşüncelerini belirtmiştir. Nutuk, Kurtuluş Savaşı'nı ilk ağızdan anlatan ve aydınlatan en güvenilir kaynaktır.

Atatürk, okullarda okunmak üzere 1929-1930 yıllarında liseler için ''Vatandaş İçin Medeni Bilgiler'' adlı bir kitap yazmıştır. Bu eseri önemli bir ders kitabı olarak uzun süre okutulmuştur. Ayrıca yine liseler için 1930-1931 yıllarında hazırlanan dört ciltlik Tarih ders kitabının her çalışmasına bizzat katılmış, her satırını incelemiş, bazı bölümlerini kendisi yazmıştır. Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı bu eserleri temel alarak ilk ve ortaokullar için Tarih ders kitapları hazırlatmıştır.

Matematik konuları ile de yakından ilgilenen Atatürk, bu alanda bir de eser vermiştir. 1936-1937 yıllarında geometri öğretimine ışık tutacak ''Geometri'' adıyla yazdığı eser, 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılmıştır. Bugün halen kullanılmakta olan geometri terimlerinin büyük bir kısmı Atatürk tarafından Türkçemize kazandırılmış ve bu kitaba alınmıştır.

Atatürk, kültürünü geliştirmek düşüncesiyle son nefesine kadar okumuş kendini tamamlamış ve pek çok alanda eser de vererek çok yönlü bir fikir adamı olduğunu ispatlamıştır.

 

 


 

Sitemizin youtube kanalı açılmıştır. konu anlatımı videoları ve çözüm videoları hazırlanmaktadır.Daha fazla Soru çözümümüne ve daha fazla yayın soru çözümlerine ulaşmak için kanala abone olursanız seviniriz.